Workout

Dinamična vrsta treninga koja podrazumeva spoj vežbi
snage i izdržljivosti kao i vežbe istezanja.
Postižemo sklad između tela i uma, jačamo mišića i oblikujemo telo.
Rekviziti: trake, male i velike lopte, bučice, steperi i štapovi.

workout
EN